Hlavní stránka

Simulační software, vstřikování plastů, analýzy, poradenství

Prodáváme expertní softwarovou modulární řadu Cadmould® 3D-F a 3D pro analýzu vstřikování plastů, nejúspěšnější evropský simulační program. Software Vám pomůže posoudit a optimalizovat konstrukci plastových dílů a vstřikovacích forem, navrhne vhodnou technologii vstřikování a dodá podklady pro ekonomické hodnocení zakázek. Cadmould® vyniká především rychlostí výpočtů, přesností simulačních výsledků a jednoduchým ovládáním.

Nabízíme automatický optimalizační systém VARIMOS® umožňující cílené řešení plastikářských problémů. Jedná se o inteligentní a efektivní metodu podpory správného rozhodování při návrhu výrobků, forem a technologie při současném snížení nákladů na úpravy konstrukcí a opravy forem.
Systém je rozdělen do dvou částí: virtuálního (simulačního) automatického vyhodnocení konstrukčních a technologických požadavků směřujících k dosažení očekávané kvality výrobků. Druhou částí systému je reálná optimalizace výroby včetně možnosti její 100 % kontroly.

Součástí modulární řady Cadmould® je také software Cadmould® 3D Structural FEM, mechanická analýza výrobků z různých materiálů, a specializovaný software Cadmould® 3D-F Converse, jehož úkolem je zajistit přenos orientace vláken, napětí v plastovém dílu, teplot a tlaků ze softwaru Cadmould® 3D-F do softwarů pro mechanické (strukturní) výpočty.

Software Sim Expert zajistí úpravu a opravu STL konstrukcí exportovaných různými CAD programy.

Spolu s uvedenými softwary nabízíme jejich údržbu a obecnou technologicko-materiálovou podporu, založenou na mnohaletých zkušenostech v plastikářském oboru. Podporu uživatelům softwaru zajišťuje tým třech odborníků.

Máte zájem o snížení nákladů na opravu vstřikovacích forem? O vyšší kvalitu
plastových dílů? Chcete zkrátit výrobní cyklus a dosáhnout vyššího zisku?
S těmito cíli Vám může pomoci analýza vstřikování plastů Cadmould®.