Odborné články

Kaskádové vstřikování, 28.01.2013, celý článek ke stažení Kaskádové (sekvenční) vstřikování se používá především u rozměrných plastových výrobků, u kterých zamýšlíme minimalizovat počet studených spojů, snížit potřebný vstřikovací tlak a přídržnou sílu vstřikovacího stroje, případně se pokoušíme tímto výrobním postupem také snížit výsledné deformace. Při návrhu koncepce kaskádového vstřikování by se vždy měla uplatnit simulační analýza, […]

Více informací


Firma Simcon představuje nové výpočtové softwary

Výpočtový a přenosový software CADMOULD ORIENTation EXPRESS CADMOULD ORIENTation EXPRESS je samostatný software výpočet orientace vláken v plastovém dílu, výpočet plnění a poloh studených spojů a následný přenos orientace vláken do softwaru Ansys pro výpočet mechanických vlastností dílu. CADMOULD ORIENTation EXPRESS dokáže zpracovat objemové, povrchové a střednicové modely. Uživatel tohoto softwaru není závislým na dodání […]

Více informací


Cadmould 3D-F: nová generace programu pro analýzu vstřikovaní plastových dílů s řadou automatických funkcí

Současná verze simulačního softwaru Cadmould 3D-F nabízí uživatelům nové automatické funkce: optimalizace technologických parametrů, optimalizace poloh vtokových ústí v oblasti zvolených ploch apod. Vývoj automatických funkcí probíhá v rámci EU projektu „Virtual Injection Moulding“ (VIM), na kterém spolupracuje mnoho evropských firem a výzkumných institutů. Software Cadmould 3D-F zajišťuje uživatelům výrazné ekonomické přínosy, jak vyplývá ze […]

Více informací


Popis modelu CADMOULD 3D-F

Firma Simcon vyvinula patentovaný 3D příhradový model (3D-F = Fachwerkmodel). 3D-F model konečných prvků je speciálně přizpůsoben pro simulace vstřikování plastových dílců. Spojuje výhody obou klasických metod (střednicové a objemové modely), aniž byste museli „kupovat“ jejich nevýhody. 3D-F metoda využívá k popisu geometrie jako vstupní formát STL, který byl vyvinut pro technologii Rapid Prototyping (stereolitografie). […]

Více informací