Vyhodnocení mechanického chování výrobků pod zátěží

Software Cadmould® obsahuje modul pro vyhodnocení mechanického chování výrobků pod zátěží: Cadmould®3D Structural FEM. Spojení simulační analýzy s mechanickými výpočty přináší řadu praktických výhod: – Zpracování a vyhodnocení simulačních výsledků a mechanických výpočtů probíhá v jednom uživatelském prostředí. – Není zapotřebí žádný přenosový program nebo formát, nevzniknou tedy případné problémy s přenosem mezi rozdílnými programy. […]

Více informací


Odborný článek – Automatická optimalizace VARIMOS®

Virtuální a reálný systém VARIMOS® dokáže zvládnout úkol, jehož uskutečnění není v reálných silách konstruktéra, technologa či plastikářského odborníka: objektivně navrhnout takové konstrukční a technologické řešení výroby, která zajistí nejlepší možné, předem definované, kvalitativní výsledky. VARIMOS® tvoří dvě základních částí – virtuální a reálná. VARIMOS® Virtual automaticky navrhne optimální konstrukční a technologické řešení výroby. Během […]

Více informací


Odborný článek – Využití simulační analýzy pro optimalizaci plastů s obsahem přírodních vláken

V evropské průmyslové výrobě se začíná prosazovat trend nasměrovaný k využívání obnovitelných materiálů, ke kterým mj. patří přírodní vlákna. Vývojáři nových výrobků se setkávají s požadavky na aplikační využití plastových materiálů vyztužených přírodními vlákny, jako jsou sisal, konopí, len atd. Snaha o uplatnění přírodních vláken vytváří novou výzvu: výrobky z plastových materiálů obsahujících přírodní vlákna […]

Více informací


Odborný článek – Analýza vstřikování plastových dílů s fyzikálními nebo chemickými nadouvadly

Motivace pro výrobu plastových dílů se strukturálně vylehčenými stěnami, pokud možno kompaktními na povrchu a s pěnovou strukturou uvnitř, je vedena těmito důvody: 1. Úspora plastového materiálu (5 % – 15 %), 2. omezení deformace, 3. snížení propadů, 4. snížení uzavírací síly vstřikovacího stroje (snížení strojních nákladů) a 5. zlepšení některých vlastností konstrukce. Je zřejmé, […]

Více informací