Vyhodnocení mechanického chování výrobků pod zátěží

Software Cadmould® obsahuje modul pro vyhodnocení mechanického chování výrobků pod zátěží: Cadmould®3D Structural FEM. Spojení simulační analýzy s mechanickými výpočty přináší řadu praktických výhod:

– Zpracování a vyhodnocení simulačních výsledků a mechanických výpočtů probíhá v jednom uživatelském prostředí.
– Není zapotřebí žádný přenosový program nebo formát, nevzniknou tedy případné problémy s přenosem mezi rozdílnými programy.
– Výpočtová práce se urychlí a výrazně usnadní.