Virtuální a reálná optimalizace vstřikovacího procesu

Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů (z anglického textu zkrácený název VARIMOS®) je expertní systém německé firmy Simcon GmbH, který spojuje odborné simulační znalosti s expertízou technologické optimalizace. VARIMOS® dokáže automaticky optimalizovat tloušťku stěn plastových konstrukcí, polohu vtokových ústí a vstřikovací technologii včetně stanovení optimálních teplot příp. průtoků temperančního media. Uživatel softwaru nejprve stanoví cíl analýzy. […]

Více informací