Virtuální a reálná optimalizace vstřikovacího procesu

Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů (z anglického textu zkrácený název VARIMOS®) je expertní systém německé firmy Simcon GmbH, který spojuje odborné simulační znalosti s expertízou technologické optimalizace. VARIMOS® dokáže automaticky optimalizovat tloušťku stěn plastových konstrukcí, polohu vtokových ústí a vstřikovací technologii včetně stanovení optimálních teplot příp. průtoků temperančního media.

Uživatel softwaru nejprve stanoví cíl analýzy. Cílem mohou být např.:

  1. a) dodržení a stabilizace rozměrových tolerancí výrobku,
  2. b) rovnovážnost plnění tvarové dutiny,
  3. c) ekonomické požadavky,
  4. d) dostatečná kvalita vzhledu u výrobků ze strukturálních pěn atd.

Druhým krokem je vymezení úprav konstrukčních a technologických parametrů, v rámci kterých systém VARIMOS® hledat optimální řešení.

Konečný výsledek analýzy je pak nasnadě: objektivní návrh optimálního řešení.

Významnou předností softwaru VARIMOS® Virtual je posunutí sledovaných parametrů (rozměry, rovinnost, smrštění, technologické hodnoty atd.) do středu technologického okna s návaznou stabilizací výroby pastových dílů s požadovanými vlastnostmi a splněnými rozměrovými tolerancemi.