Výroba hybridních výrobků kov-plast v jednostupňovém procesu

V rámci vývojového projektu „Medimold“ vyvinula firma Simcon spolu s partnery projektu jednostupňový výrobní proces pro zpracování hybridních materiálů kov-plast. Tyto materiály mohou být například použity pro tištěné spoje. Nová metoda redukuje dobu montáže, materiálovou spotřebu a počet pracovních kroků. Software Cadmould zvládne analyzovat roztavené kovy.
Inteligentní kombinace plastu a kovu v hybridním dílu minimalizuje hmotnost, výrobci ušetří náklady, protože odpadnou dodatečné práce, a výrobu je možné realizovat v jednom kroku. (U dosud používané výroby jsou předem vyrobené kovové části obstříknuty plastem.)
Vývojový projekt „Medimold“ řešil zásadní inovaci. Experti firmy Simcon pro simulaci vstřikování, Slévárenský Institut EWTH Aachen a Kunststoff-Institut Lüdenscheid vyvinuli spolu s dalšími partnery (Krauss Maffei, Ravi atd.) rychlý, hospodárný a jednostupňový proces pro výrobu hybridních dílů. Princip technologie je jednoduchý: v té samé formě bude na vstřiknutý plastový materiál nastříknut kovový vodič.
V rámci projektu vyvinuli partneři vlastní vstřikovací formu spolu s vstřikovací jednotkou pro kovy. Při volbě materiálů byly zohledněny vedle tepelných a elektrických vlastností také možnosti recyklace. Volba kovového komponentu padla na slitinu na bázi cínu. Pro plastový nosič odzkoušeli partneři termoplasty i reaktoplasty.
Během mnoha zkoušek prověřili vývojoví partneři vzájemné působení mezi kovem a plastem a také nastavení optimálních parametrů. Simcon podpořil projekt rozsáhlým počtem simulací a svými expertízami v oblasti zpracování plastů. Výsledky dokládají, že jednostupňový proces vykazuje velký potenciál v rychlosti výroby, efektivitě výroby a využití strojů.
Studie také ukázaly, že důležitým faktorem jsou setrvačné síly. „U plastových tavenin jsou setrvačné síly vzhledem k vysoké viskozitě zanedbatelné,“ vysvětluje Max Mades z firmy Simcon. „U kovů je tomu jinak. Cadmould může nyní tento jev vzít v úvahu a také simulovat roztavený kov.“ Průkopnická práce „Medimold“ přináší výhodu také zákazníkům společnosti Simcon: Od října 2019 bude poprvé k dispozici Cadmould 3D-F verze 12 s rozšířenou funkčností pro vstřikování roztavených kovů.
Další informace o vývojovém projektu naleznete na www.medimold.de