Analýza vstřikování

Analýza vstřikování:

Vypracování simulačních analýz s využitím počítačových programů Cadmould® 3D-F
a Cadmould® 3D.

Analýza plnění:

Posouzení designu plastových dílců, zatékání taveniny do tvarové dutiny formy – posouzení tloušťky stěn, kritická místa, studené spoje, uzavírání vzduchu, orientace skleněných vláken, balancování vtokových soustav, technologické parametry.

Analýza dotlaku:

Stanovení velikosti a doby dotlaku, rozložení a grafické průběhy teplot, tlaků, vývoje tuhnutí taveniny apod.

Analýza chlazení:

Zobrazení teplotních poměrů ve tvarové dutině, návrh úprav temperačních systémů – minimalizace doby chlazení.
Tepelná analýza 3D v bloku vstřikovací formy. Možnost výpočtu konvenčního, konformního a impulsního chlazení, při příp. zahrnutí topných elementů a induktivního topení. Simulace vlivu horkých kanálů na vstřikovací formu a výstřik.

Analýza smrštění a deformace:

Stanovení velikosti smrštění a deformace, porovnání změn konstrukční a výsledné vzdáleností bodů na povrchu plastového dílce, zobrazení animace deformačních jevů.

Analýza kaskádového vstřikování, dvojkomponentního vstřikování, vstřikování do pootevřené formy a dalších technologií:

Posouzení a návrh vtokových míst, posouzení konstrukčního řešení tvarových dutin, technologie vstřikování apod.

Informace pro spolupracující firmy
Výsledky objednaných analýz Cadmould rozesíláme obvykle ve formátu ppt (PowerPoint) nebo ve formátu html. Pokud byste měli zájem o hlubší rozbor vypočtených výsledků, můžeme Vám bezplatně zajistit licenci na software CMViewer. Jedná se vlastně o postprocesor s jednoduchým ovládáním. Rádi Vám na CMViewer poskytneme krátké zaškolení.