Konference Moderní technologie v plastikářském a gumárenském průmyslu, Zlín

Dne 19.11.2019 se konala ve Zlíně konference Moderní technologie v plastikářském a gumárenském průmyslu, pořádaná společností Trade Media International, s.r.o. Na této konferenci byla m.j. přednesena přednáška Objektivní virtuální a reálná optimalizace vstřikovacího procesu a návazné propojení simulace plnění a reálného vstřikování v řídicím systému vstřikovacího stroje. V souvislosti s touto akcí byl také poskytnut […]

Více informací


Výroba hybridních výrobků kov-plast v jednostupňovém procesu

V rámci vývojového projektu „Medimold“ vyvinula firma Simcon spolu s partnery projektu jednostupňový výrobní proces pro zpracování hybridních materiálů kov-plast. Tyto materiály mohou být například použity pro tištěné spoje. Nová metoda redukuje dobu montáže, materiálovou spotřebu a počet pracovních kroků. Software Cadmould zvládne analyzovat roztavené kovy. Inteligentní kombinace plastu a kovu v hybridním dílu minimalizuje […]

Více informací


Virtuální a reálná optimalizace vstřikovacího procesu

Virtuální a reálná optimalizace procesu vstřikování plastů (z anglického textu zkrácený název VARIMOS®) je expertní systém německé firmy Simcon GmbH, který spojuje odborné simulační znalosti s expertízou technologické optimalizace. VARIMOS® dokáže automaticky optimalizovat tloušťku stěn plastových konstrukcí, polohu vtokových ústí a vstřikovací technologii včetně stanovení optimálních teplot příp. průtoků temperančního media. Uživatel softwaru nejprve stanoví cíl analýzy. […]

Více informací


CADMOULD® 3D-F má nový design

Nové uživatelské rozhraní Cadmould verze 10 vyniká nejen čistým designem, ale také má mnoho výhodných funkcí. Nový design se neomezuje pouze na vizuální přednosti, zvláště pak osvěžující a dobře uspořádaný vzhled, ale nabízí také vysokou úroveň použitelnosti. Navíc, příjemně světlý povrch přichází ve tvaru nově vytvořené struktury jednotlivých lišt. Panel nabídek nahrazuje tzv. Simcon Toolbar, který byl dosud používán. Nové programování není […]

Více informací


Cadmould® udělal simulace jednoduchými a dostupnými

Essential zdarma ke stažení Würselen, Německo. Mnoho společností, především těch, které nepoužívají simulační software, se často vyhýbá zavedení počítačem podporovaného vývoje produktů. Nejčastěji uváděným důvodem jsou vysoké a okamžité náklady na pořízení simulačního software. Z tohoto důvodu se firma Simcon rozhodla nabídnout jedinečné řešení – software pro simulaci technologie vstřikování plastů Cadmould® 3D-F® je možné […]

Více informací


Vyhodnocení mechanického chování výrobků pod zátěží

Software Cadmould® obsahuje modul pro vyhodnocení mechanického chování výrobků pod zátěží: Cadmould®3D Structural FEM. Spojení simulační analýzy s mechanickými výpočty přináší řadu praktických výhod: – Zpracování a vyhodnocení simulačních výsledků a mechanických výpočtů probíhá v jednom uživatelském prostředí. – Není zapotřebí žádný přenosový program nebo formát, nevzniknou tedy případné problémy s přenosem mezi rozdílnými programy. […]

Více informací