Cadmould® 3D-F a Cadmould® 3D

Software pro simulaci a optimalizaci vstřikování plastů

Cadmould® 3D-F a 3D je CAE modulární softwarová sestava, která analyzuje proces vstřikování plastů. Pro analýzu je potřebný 3D CAD model plastového dílu ve formátu STL, STEP nebo IGES. Cadmould® 3D-F připraví zcela automaticky a rychle výpočtový model, založený na vlastní precizní objemové metodě. Uvedené řešení umožní velmi dobré rozlišení měnících se materiálových veličin (teplot, smykových rychlostí atd.) po tloušťce stěn (i těch nejslabších), což je nutným předpokladem pro přesný výpočet komplexních proudových stavů v různých místech konstrukce. Výpočty u všech modulů Cadmould®3D-F a 3D jsou teplotně závislé, respektující stlačitelnost tavenin a zohledňující strukturně-viskózní chování tavenin plastů. Výpočtová přesnost softwaru Cadmould® 3D-F a Cadmould® 3D je velmi vysoká, přitom výpočty probíhají rychle, což je základním předpokladem pro možnost provádění variantních výpočtů, tedy skutečnou optimalizaci (DOE). Software Cadmould® 3D-F a 3D se vyznačuje jednoduchým pracovním prostředím, které vyžaduje běžný systém Windows. Vhodným hardwarem je vícejádrový procesor na 64-bitovém počítačovém systému.

CADMOULD® 3D-F ESSENTIAL (PDF ke stažení)

Jednoduché používání programu pro výpočet plnění, tlakového rozložení, teplot a doby chlazení.
Rychlé a přitom přesné výpočty.
Snadné naučení, během chvíle můžete začít se svými prvními analýzami vstřikování plastových dílů.

CADMOULD® 3D-F RAPID (PDF ke stažení)

Analýza průběhu plnění vstřikovací formy.
Design plastového dílce • poloha a počet vtoků • poloha studených spojů • vstřikovací tlak a doba chlazení.
CADMOULD® 3D-F RAPID podporuje konstruktéry plastových dílců.

CADMOULD® 3D-F FILL (PDF ke stažení)

Analýza plnění tvarové dutiny vstřikovací formy včetně analýzy kompletního vtokového systému, analýza vícenásobných a sdružených forem.
Dimenzování a vybalancování vtokových kanálů • průběh plnění, poloha studených spojů a míst uzavírání vzduchu • vstřikovací tlak a doba chlazení • přídržná síla • optimalizační výpočty.
CADMOULD® 3D-F FILL podporuje konstruktéry forem, výrobce forem a technology.

CADMOULD® 3D-F PACK (PDF ke stažení)

Analýza dotlakové fáze vstřikovacího cyklu.
Velikost a doba dotlaku • doba cyklu • přídržná síla.
CADMOULD® 3D-F PACK podporuje výrobce plastových dílců a výrobce forem.

CADMOULD® 3D-F FIBER (PDF ke stažení)

Doplňkový modul pro simultánní výpočet orientace plniva s krátkým i dlouhým vláknem (orientace vláken v různých vzdálenostech od povrchu dílu, směr průměrné orientace).
Cadmould® 3D-F FIBER počítá spolu s Cadmould® 3D-F FILL a Cadmould® 3D-F PACK.

CADMOULD® 3D-F COOL (PDF ke stažení)

Analýza teplot na povrchu tvarových dutin a analýza temperačního systému.
Optimalizovaný temperační systém • menší deformace • zkrácení doby vstřikovacího cyklu.
CADMOULD® 3D-F COOL podporuje konstruktéry forem, výrobce forem a technology.

CADMOULD® 3D T-BOX (PDF ke stažení)

Software pro tepelnou analýzu 3D v bloku vstřikovací formy. Spojuje výhody flexibilní analýzy Cadmould® 3D-F Cool s komplexním výpočtem 3D tepelných toků ve vstřikovací formě. Vzhledem k automatickému vytvoření bloku (náčrtu) formy je software 3D T-Box použitelný již na začátku vývoje vstřikovací formy. Software vypočítá konvenční, konformní a impulsní temperační systémy, topné elementy a induktivní topení. Simuluje vliv horkých kanálů na vstřikovací formu a výstřik, výpočet také zohlední tepelnou výměnu mezi vstřikovací formu a strojem a mezi formou a okolím. Získané výsledky simulace jsou automaticky přeneseny do ostatních simulačních výpočtů.

CADMOULD® 3D-F WARP (PDF ke stažení)

Analýza smrštění a deformace, měření vzdáleností dvou bodů na povrchu dílu po smrštění a deformaci (počítačová „šuplera“), měření odchylek od rovinnosti, přímosti, kruhovitosti a naklonění stěn.
Precizní dílce • větší znalosti • lepší obchodní předpoklady.

CADMOULD® 3D-F WARP EXPERT (PDF ke stažení)

Simulační moduly CADMOULD® 3D-F FILL, CADMOULD® 3D-F PACK, CADMOULD® 3D-F FIBER a CADMOULD® 3D-F WARP můžete zakoupit jako jeden „softwarový balík“ CADMOULD® 3D-F WARP EXPERT.

CADMOULD® 3D-F 2K & Insert (PDF ke stažení)

Analýza plastových dílů se zálisky a analýza vícekomponentního vstřikování.
Výpočet smrštění a deformace při zohlednění mechanických a tepelných vlastností zálisků a předstřiku u technologie 2K. Možnost zadání různých materiálů zálisků včetně různých počátečních teplot, u předstřiku možnost zadání přenosu teplot, orientace skla a napětí do následného výpočtu, tepelné a mechanické propojení.
Automatická kompatibilnost FE sítí a automatická identifikace kontaktních ploch.

CADMOULD® 3D-F FOAM (PDF ke stažení)

Simulace vstřikování strukturně vypěněných materiálů (s fyzikálními nebo chemickými nadouvadly). Je možné simulovat jak málo, tak i výrazně vypěněné výstřiky. Software mimo jiné vypočítá hustotu, objemovou změnu a umožní navrhnout vhodnou technologii vstřikování. Návazně můžete u vypěněných plastových dílů simulovat jejich smrštění a deformace.

CADMOULD® 3D-F RUBBER (PDF ke stažení)

Analýza zpracování pryžových směsí a LSR.
Průběh plnění • doba navulkanizace (Scorch), doba, rychlost a stupeň vulkanizace, analýza dovulkanizace • lokální výsledky.
CADMOULD® 3D-F RUBBER podporuje konstruktéry a výrobce forem.

CADMOULD® 3D-F THERMOSETS

Simulace plnění dílů z reaktoplastů: výpočet plnění, tlaku, napětí, teplot, stupně zesíťování, indexu Scorch atd.
Výpočtový modul je vystavěn obdobně jako CADMOULD® 3D-F RUBBER.

CADMOULD® 3D-F CASCADIC INJECTION

Doplňující modul pro CADMOULD® 3D-F FILL. Počítá sekvenční (kaskádové) vstřikování.
Analyzuje časové nastavení a plnění horkých trysek s jehlovým uzávěrem v závislosti na jejich poloze.
Nižší přídržná síla • méně studených spojů • modifikace směru vláken v souvislosti s deformací dílu.

CADMOULD® 3D-F INJECTION COMPRESSION

Doplňující modul pro analýzu procesu vstřikování do pootevřené formy.
Rozšiřuje využití programů CADMOULD® 3D-F FILL a CADMOULD® 3D-F WARP EXPERT.
Umožňuje nastavení pohybu tvárníku, síly a rychlosti.
Nižší přídržná síla • podstatně nižší napětí materiálu ve tvarové dutině • vhodná technologie pro in-mould decoration, in-mould labeling a soft touch.

CADMOULD® 3D-F BATCH I

Operátor pro řízení výpočtů zadaných úloh, který umožňuje využití hardware a software např. během noci nebo víkendu, provádění hromadných výpočtů.
Uživatel může snadno počítat více variant řešení (různé technologické varianty, různé tloušťky stěn) = skutečná optimalizace.