Cadmould® 3D Structural FEM

Plně integrovaný modul do softwaru Cadmould® pro výpočet mechanického chování vstřikovaných dílů. Uspořádání vláknitého plniva je automaticky převedeno ze simulace Cadmould® 3D-F. Software vypočítá protažení a napětí na základě vlivu vnější i vnitřní zátěže a vypočítá také deformaci výrobku (volba vnějších zátěží: síla, tlak, moment, zemská přitažlivost, odstředivá síla). Structural FEM simuluje chování různých materiálů (plasty, kovy atd.) při respektování zadané fixace a okolní teploty.
Prospekt Cadmould® 3D Structural FEM (PDF ke stažení)

Mechanika-str5